Program

Program Szczytu Ekologicznego 2023

16:00 – Rozpoczęcie Szczytu Ekologicznego

16:05 – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz

16:30 – Część I – wystąpienia prelegentów:

,,Morskie obszary chronione” – Justyna Zajchowska – Fundacja WWF Polska

„Tam gdzie inni widzą odpad, my widzimy cenny surowiec. Gospodarka cyrkularna a działania Stena Recycling” – Marta Kukowska – Stena Recycling Polska

„Naprawiaj, nie wyrzucaj” – Paweł Łastowski – North.pl

,,Nie wyrzucaj – wymień” – Monika Czajka, Paulina Domańska – Stowarzyszenie On-Eko

„Juchowo – Projekt Wiejski” – Renata Żelazna, Monika Liberacka – Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

 

17:20 Gość Specjalny – Maja Popielarska – pokaz sposobów rozmnażania roślin i dzielenia bylin; Ekologiczne Pomorze Zachodnie – strefa networkingowa

 

17:40 – Część II – wystąpienia prelegentów:

 

,,Czy klimat w Antarktyce też się ociepla?” – Joanna Plenzler – Geografka, polarniczka, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

„O oszczędzaniu wody”- Beata Buc – Proste Miasta

,,Projekty ekologiczne lokalnej społeczności” – Barbara Markowska – Szczeciński Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenie Przystań.Wartości

„Ogrody społeczne” – Robert Sokołowski, Julian Malicki, Nadia Berezowska – Fundacja Klub Młodego Ekologa

 

18:20 – Konkurs na najlepszą inicjatywę ekologiczną zaprezentowaną podczas Szczytu Ekologicznego

18:30 – Gość Specjalny – Maja Popielarska „Ekologiczny ogród i jego rola”

18:50 – Ogłoszenie wyników konkursu

19:00 – Zakończenie Szczytu Ekologicznego